နောက်ခံသမိုင်း

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(ကော့သောင်း)ကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈တွင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ကျောင်း၏အကျယ်အဝန်း မှာ (၃.၈)ဧက ကျယ်ဝန်းပါသည်။ ကျောင်းတည်နေရာမှာ (၁၀) မိုင်ကမ်းခြေလမ်းခွဲ၊ (၁၀)မိုင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြိတ်-ကော့သောင်းလမ်းဘေး၊ ကော့သောင်းမြို့နယ်၊ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး ဖြစ်ပါသည်။